• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Skolen i tal

Antal klassetrin på skolen: 11 0.-10. klasse.

Antal spor på skolen: 3 (a, b, c), i 9. klasse er der i 2018 4 spor (a, b, c, d.)

Samlet elevtal pr. 5. september 2018: 706

Skolens aktuelle elevtal fordelt på klasser og drenge/piger: Skolens elevtal

I november 2011 fastsatte skolebestyrelsen en maksimal klassekvotient 23 elever pr. klasse fra 0. til og med 5. klassetrin.
Fra 6. til og med 10. klassetrin kan der, såfremt alt taler for dette, indskrives yderligere én elev pr. klasse.

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe pr. 5. september 2018:
0.-3. klassetrin (indskoling): 21,4 elever pr. klasse
4.-7. klassetrin (mellemtrin): 22,2 elever pr. klasse
8.-10. klassetrin (overbygning): 22.7 elever pr. klasse

Antal lærere pr. 1. august 2018: 52

Gennemsnitskarakterer

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne