• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Sygdom og fravær

Sygdom og fravær

Sygdom

Hvis en elev ikke kan komme i skole på grund af sygdom, skal forældre give besked, når eleven er rask igen. Dette sker via en besked – med angivelse af fraværsårsag og fraværsperiode – til klasselæreren i elevens elektroniske kontaktbog i ForældreIntra.

Sygdom skal ikke meldes til skolens kontor eller til SFO’en.

Bliver en elev syg i løbet af skoledagen, aftaler eleven med sin lærer, at kontakte forældrene vedrørende afhentning/hjemsendelse af eleven.

Ved smitsom sygdom skal skolens kontor straks informeres, såfremt hjemmets læge siger det. Det er lægen, der bestemmer, hvornår eleven og eventuelle søskende atter må komme i skole.

I tilfælde af sygdom ved termins- eller afgangsprøver skal der altid ringes til skolens kontor af hensyn til ret til evt. senere sygeprøve.

Ekstraordinært fravær

Fravær ud over ferier og skolefridage bør undgås.

Tilladelsen til ekstraordinært fravær skal altid indhentes i god tid forud for fraværet, og al kommunikation om fravær sker mellem forældre og klasselærer i elevens elektroniske kontaktbog.

Klasselæreren kan selv give tilladelse til to dage og derunder, mens fravær af mere end to dages varighed kun gives efter klasselærerens samråd med skolens ledelse.

Se i øvrigt afsnit 2 i skolens ordensregler.