• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Årets gang

Årets gang på Taastrup Realskole

I løbet af året

Morgensang dagligt kl. 08.05 med forskellige klasser efter særskilt plan

Projektuge for hver 5. og 7. klasse. Det er valgfrit, hvornår projektugen lægges


August

Første skoledag for 1. klasse (klasselærerdag) – fælles samling i Store Sal med forældre

Første skoledag for 2.-10. klasse (delvis klasselærerdag og undervisning efter skema)

Første skoledag for 0. klasse – fælles samling i Store Sal med forældre

Skolens fødselsdag (22.8.1905)

Hjemmebesøg for 0. klasse

Lille Kor (2.-3. klasse) og Store Kor (4.-5. klasse) begynder


September

Skolefotografering

Introduktionskurser for 8. klasse med besøg på uddannelsesinstitutioner


Oktober

Motionsløb for alle klasser fredag i uge 41 (dagen før efterårsferien)

Cykelprojekt for 3. klasse

Cyklistprøve for 6. klasse

Informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre


November

Uddannelsesorientering for 9.-10. klasse

Klippe-/klistredag

Terminsprøver for 9. og 10. klasse


December

Tur til Lübeck for 9. klasse

Luciaoptog for 0.-5. klasse og 6.-10. klasse

Juleafslutning

Julegudstjeneste


Januar

Udddannelsessamtaler i 9.-10. klasse

Skolebal for 0. klasse samt 6-7. klasse


Februar

Fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsboller for 0.-5. klasse


Marts

Introduktionskurser for 8. klasse med besøg på uddannelsesinstitutioner

Skolebal for 1.-5. klasse


April

Skolekomedie øves og opføres af 6. klasse

Uddannelsesdag for 7.-8. klasse (og delvist for 9. klasse)

Forældrekredsmøde afholdes inden udgangen af april måned


Maj

SSP-dag med besøg af politiet for 6. klasse

Skriftlige afgangsprøver FSA og FS10 for 9.-10. klasse

Vejledningsdage for 9. klasse

Sidste skoledag for 9.-10. klasse med karamelkastning og fodboldkamp mod lærerne


Juni

Mundtlige afgangsprøver for 9.-10. klasse

Legetøjsbyttedag for 0.-3. klasse

Aktivitetsdag for 0.-3. klasse

Specielt skema for 8. klasse, bl.a. med terminsprøver og mundtlige prøver

Praktik for 8. klasse

Dimission for 9.-10. klasse

Sidste skoledag


Ovenstående skal ses som en rettesnor med forbehold for ændringer.