• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Trivselsplan

Revideret af Trivselsudvalget den 7. november 2013

I disse år tales der meget om mobning - og med god grund. For mobning forekommer, når mange mennesker er nødt til at være sammen på samme sted.

Mobning – Trivsel. Vi vil helst det sidste, men kan ikke undgå det første.

Derfor gør vi meget for at forebygge, at mobning bliver en årelang belastning.

På Taastrup Realskole har vi en mobbepolitik:

- vi accepterer ikke mobning

- vi reagerer på det, hvis mobning finder sted.

- vi laver samværsregler i klasserne

- vi undersøger hvert år alle lige klassetrin

- vi arbejder med trivsel på alle klassetrin

"Mobning er, når et eller flere individer gentagne gange - og over længere tid - bliver udsat for negative handlinger fra et eller flere individer." (Dan Olweus)

Vores seneste undersøgelse på alle de lige årgange viste, at der ikke var mobning i de små klasser, men at mobningen toppede i 4.- 6. klasserne og var ved at aftage efter 8. klasse.

Det svarer til de undersøgelser, der er foretaget på landsplan. Så vi er hverken værre eller bedre.

Vi kommer således ikke uden om mobningen, men vi skal gøre noget ved den, når den viser sig.

Og det er præcis, hvad vores egen undersøgelse også viste: Nemlig at det, takket være ansvarlige voksne, som bliver ved med at fokusere på den sociale trivsel i klassen, har været muligt at fastholde dialogen, og få hele klassen til at opleve et medansvar.

Det drejer sig jo ikke kun om et offer og en eller flere, der driller. Gruppen af tilskuere - det tavse flertal - indeholder et meget stort potentiale.

Børnerådets mobbeundersøgelse fra 1999 viste, at det netop er håndsrækningen fra skolekammeraterne, der for alvor kan stoppe en udstødelse.

Men det kræver opbakning, støtte og opmuntring fra de voksne - både forældre, lærere og SFO.

På trivselsudvalgets vegne

Kirsten Søgreen