• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Karaktergivning

Karaktergivning på Taastrup Realskole

7-trins-skalaen for elever i 7., 8., 9. og 10. klasse


Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

A

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

B

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

C

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

D

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

E

00

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

F


Standpunktskarakterer (5.-10. klasse to gange årligt):

SP1=standpunktskarakter 1, SPS=standpunktskarakter sidste P=Eleven er privatist, F=Eleven er fritaget fra prøve

Prøvekarakterer: F=Eleven er fritaget fra prøve, U= Eleven er udeblevet fra prøve, S=Eleven er indstillet til sygeprøve

Arbejdsindsats for elever i 5.*), 6. og 7. klasse

Arbejdsindsats for elever i 8., 9. og 10. klasse


Betegnelse

Beskrivelse

Betegnelse

Beskrivelse

SG

Særdeles god

T

Tilfredsstillende

T

Tilfredsstillende

Forbedring ønskes

F

Forbedring ønskes


*) I 5. klasse gives ikke karakterer. Her vurderes udelukkende arbejdsindsats.

Karaktergivning (karakterer offentliggøres for forældre):

November: SP1 for 5.-10. klasse

Maj: SPS for 9.-10. klasse

Juni: SPS for 5.-8. klasse

Ved dimissionen: afgangsbeviser og prøvekarakterer for 9.-10. klasse


Prøver:

November: Skriftlige terminsprøver for 9.-10. klasse

Maj - Juni: skriftlige og mundtlige prøver, FP9 og FP10 for 9.-10. klasse

Maj: Skriftlige og mundtlige prøver for 8. klasse