• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Støttecenter

Støttecentret har to funktionslærere, der henholdsvis tager sig af den sociale/psykologiske del og af den faglige/pædagogiske del.

I samarbejde med skolelederen har funktionslærerne det daglige ansvar for støttecentret.

Siden skoleåret 2012/13 har der været tilknyttet otte speciallærere, to skolepsykologer og en tale-/hørelærer.

Ved behov for støtte, tilbyder skolen vejledning og indsats samt supplerende danskundervisning for tosprogede elever.

Endvidere tilbyder støttecenteret indsats i forbindelse med adfærds- og trivselsproblemer.

Tilbuddene gives til alle elever uanset hjemkommune.

Det vurderes successivt, i et nært samarbejde med forældre, psykolog, tale-/hørelærer eller andre konsulenter, om elevens vanskeligheder skal udredes yderligere.

Indstilling foregår på indstillingsmøde, hvor forældre, PPR, klasselærer, afdelingsleder og funktionslærer deltager.