Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold
Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Skolen i tal

Antal klassetrin på skolen: 11 0.-10. klasse.

Antal spor på skolen: 3 (a, b, c), i 7. klasse er der i 2020 4 spor (a, b, c, d.)

Samlet elevtal pr. 5. september 2020: 708

Skolens aktuelle elevtal fordelt på klasser og drenge/piger: Skolens elevtal

I november 2011 fastsatte skolebestyrelsen en maksimal klassekvotient 23 elever pr. klasse fra 0. til og med 5. klassetrin.
Fra 6. til og med 10. klassetrin kan der, såfremt alt taler for dette, indskrives yderligere én elev pr. klasse.

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe pr. 5. september 2020:
0.-3. klassetrin (indskoling): 21,75 elever pr. klasse
4.-7. klassetrin (mellemtrin): 23 elever pr. klasse
8.-10. klassetrin (overbygning): 21.14 elever pr. klasse

Antal lærere pr. 1. august 2019: 52

Gennemsnitskarakterer

Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne