Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Lejrskoler og studieture

Lejrskoler og skolerejser

Skolens elever kommer på lejrskole flere gange i løbet af deres skolegang.

I 3. klasse tager de enkelte klasser afsted på lejrskole med to overnatninger, mens der i 5. klasseer tre overnatninger. Eleverne kommer på minilejr i Danmark.

I 7. klasse tager alle elever på et sprogskoleophold i deres andet fremmedsprog i en uge.

I 9. klasse er der en uges studietur til udlandet.

Økonomi for lejrskoler og skolerejser

Skolen støtter hver elev med 500 Kr. i forbindelse med lejrskole i 3. og 5. klasse. Dog således at forældreandelen ikke overstiger 500 Kr. pr. elev i 3. klasse og 1.000 kr. pr. elev i 5. klasse. Beløbet dækker rejseudgifter, overnatning , forplejning og faglige aktiviteter.

i 7. klasse tager alle elever på et sprogskoleophold i deres andet fremmedsprog. Skolen støtter hver elev med 700 kr. i forbindelse med turen. Forældrene dækker resten af udgiften, dog således at forældreandelen ikke overstiger 2.500 kr. pr. elev. Beløbet dækker rejseudgifter, overnatning, måltider, faglige aktiviteter osv.

I 9. klasse støtter skolen med et tilskud til rejsen på 700 kr. pr. elev, mens der vil være en egenbetaling på 3500 kr. pr. elev. Beløbet dækker rejseudgifter, overnatning, måltider, faglige aktiviteter osv.

Alle lejrskoler og studieture er obligatoriske at deltage i.