Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Talentcamp

På Taastrup Realskole vil vi gerne være med til at støtte op om elever med særlige talenter, så de kan udvikle og dygtiggøre sig gennem faglige udfordringer og muligheder. Det gør vi blandt andet ved at være en del af TalentCampDK.

TalentCampDK er en forening bestående af skoler fra hele landet, hvis formål er at støtte og fremme de dygtigste elever i fagene matematik, engelsk og dansk. Hvert år afholdes TalentCamps forskellige steder i landet, og er en forlænget weekend med undervisning i enten engelsk, dansk eller matematik. Her får talenteleverne mulighed for at dykke ned i deres faglige interesseområde sammen med ligesindede jævnaldrende i selskab med kompetente mentorer.

Talenteleverne bliver undervist af universitetsstuderende som beskæftiger sig med det pågældende fag. Udover den faglig fordybelse og nye venskaber baseret på fælles interesser, tager talenteleverne på fagrelevante udflugter.

På Taastrup Realskole er det faglærerne som bedst kender eleverne og ved, hvilke elever der kunne have gavn af at deltage i TalentCamp. Derfor er det også lærerne som indstiller de elever fra 7-9. klasse til TalentCamp, som er særligt dygtige til dansk, engelsk eller matematik.