Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Årets gang

Årets gang på Taastrup Realskole

I løbet af året

Morgensang dagligt kl. 08.05 med forskellige klasser efter særskilt plan

Projektuge for hver 5. og 7. klasse. Det er valgfrit, hvornår projektugen lægges

August

Første skoledag for 1. klasse (klasselærerdag) – fælles samling i Store Sal med forældre

Første skoledag for 2.-10. klasse (delvis klasselærerdag og undervisning efter skema)

Første skoledag for 0. klasse – fælles samling i Store Sal med forældre

Skolens fødselsdag (22.8.1905)

Hjemmebesøg for 0. klasse

Lille Kor (2.-3. klasse) og Store Kor (4.-5. klasse) begynder

September

Skolefotografering

Introduktionskurser for 8. klasse med besøg på uddannelsesinstitutioner

Oktober

Motionsløb for alle klasser fredag i uge 41 (dagen før efterårsferien)

Cykelprojekt for 3. klasse

Cyklistprøve for 6. klasse

Informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre

November

Uddannelsesorientering for 9.-10. klasse

Klippe-/klistredag

Terminsprøver for 9. og 10. klasse

December

Tur til Lübeck for 9. klasse

Luciaoptog for 0.-5. klasse og 6.-10. klasse

Juleafslutning

Julegudstjeneste

Januar

Udddannelsessamtaler i 9.-10. klasse

Skolebal for 0. klasse samt 6-7. klasse

Februar

Fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsboller for 0.-5. klasse

Marts

Introduktionskurser for 8. klasse med besøg på uddannelsesinstitutioner

Skolebal for 1.-5. klasse

April

Skolekomedie øves og opføres af 6. klasse

Uddannelsesdag for 7.-8. klasse (og delvist for 9. klasse)

Forældrekredsmøde afholdes inden udgangen af april måned

Maj

SSP-dag med besøg af politiet for 6. klasse

Skriftlige afgangsprøver FSA og FS10 for 9.-10. klasse

Vejledningsdage for 9. klasse

Sidste skoledag for 9.-10. klasse med karamelkastning og fodboldkamp mod lærerne

Juni

Mundtlige afgangsprøver for 9.-10. klasse

Legetøjsbyttedag for 0.-3. klasse

Aktivitetsdag for 0.-3. klasse

Specielt skema for 8. klasse, bl.a. med terminsprøver og mundtlige prøver

Praktik for 8. klasse

Dimission for 9.-10. klasse

Sidste skoledag

Ovenstående skal ses som en rettesnor med forbehold for ændringer.