Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Forsikring

Forsikring

Ulykkesforsikring:

Taastrup Realskole har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, som omfatter samtlige elever på Taastrup Realskole. Ulykkesforsikringen dækker døgnet rundt, når Taastrup Realskole har ansvaret for eleverne.

Briller:

Forsikringen dækker elevers brilleskader, såfremt skaden sker i en undervisningssituation.

Tænder:

Ved skade på tænder skal den kommunale tandklinik kontaktes. Herudover anmeldes skaden til skolens forsikringsselskab af hensyn til eventuelle følgevirkninger/nødvendig behandling efter barnets fyldte 18. år.

Egne genstande (fx cykler, computere, overtøj osv.):

Skolen har ikke ansvar for genstande, som eleverne medbringer hjemmefra. Her anvendes forældrenes egen indboforsikring.

Forældre:

Skolen har ikke nogen forsikring, der dækker forældre, som kommer til skade under arrangementer eller udførelse af arbejde (fx maling af et klasselokale) på skolen.

Se i øvrig: http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/skolen_og_forsikring.pdf