Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Omsorg

Omsorgsplan

Redigeret af ledelsen, november 2013

Taastrup Realskoles omsorgsplan er et “beredskab”, der kan bruges, når “det, der ikke må ske”, sker

Det kunne være:

  • En ulykke i forbindelse med en ekskursion.
  • Skilsmisse, alvorlig sygdom o. lign.
  • Når et barn mister i nærmeste familie.
  • Når skolen mister en elev.
  • Når skolen mister en medarbejder.
  • Når en medarbejder mister ægtefælle/barn/(forældre).

En vigtig del af en omsorgsplan handler om at sørge for, at relevante informationer når ud til de rigtige personer. Krisesituationer er præget af kaos og mangel på struktur, og dette kan give anledning til uigennemtænkte handlinger og rygtedannelse. Der er forskel på, hvordan informationen skal planlægges, alt efter om det drejer sig om en akut opstået situation, eller det drejer sig om et langvarigt sygdomsforløb. I begge tilfælde er det dog væsentligt, at en ansvarsfordeling aftales på forhånd, og at den ansvarlige gives mulighed for at diskutere sin opgave med andre.

Planen indeholder også informationer om:

  • Professionel hjælp.
  • Aktuelle telefonnumre.
  • Sorgreaktioner hos børn.
  • Børns forståelse af døden.

Det er vigtigt, at skolen får information af forældre, såfremt der sker noget alvorligt for børnene, som kan kræve særlig opmærksomhed.