Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Procedure for optagelse på skolen

Når der kommer en ledig plads på skolen, så vi kan tilbyde jer en plads, vil I blive kontaktet med det samme.

I vil herefter blive inviteret til en optagelsessamtale. Til samtalen afstemmes forventningerne, så både elever, forældre og skolen ved, hvad de kan forvente.

Deltagerne til optagelsessamtalerne er:

  1. Eleven – dette er den vigtigste person
  2. En eller begge forældre
  3. Skoleleder eller afdelingsleder for årgangen

Prøvedage
Eleven tilbydes tre prøvedage, som kan forlænges, hvis skolen finder det nødvendigt. Efter prøvedagene taler skolelederen med klassens lærere og kontakter derefter forældrene pr. telefon for at informere om det videre forløb.

I forbindelse med endelig optagelse opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,00, der ikke betales tilbage, hvis pladsen frasiges senere.

Hvis man tilbydes en plads og ikke ønsker at benytte den, bliver man slettet fra ventelisten, da vi kun ønsker aktive ansøgere på ventelisten. Ventelistegebyret tilbagebetales ikke.

Betalingsbetingelser

GDPR