Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Skole-hjem samarbejde

7. november 2013

Skole-hjem samarbejde på Taastrup Realskole

Forældremøde

I samtlige klasser afholdes ét forældremøde per skoleår, hvor lærerne i store træk fremlægger årets arbejdsopgaver. Møderne afvikles så vidt muligt inden udgangen af november måned.

Årsplaner lægges på skolens hjemmeside inden forældremødet.

Skole /hjemsamtaler

Der afholdes skole-/hjemsamtale én gang per skoleår – sædvanligvis i november eller i januar måned.

I 0.-3. klasse deltager børnehaveklasseleder/klasselærer, SFO-medarbejder og forældre.

I 1.-10. klasse deltager dansk- og matematiklærer samt eventuelt andre faglærere og forældre.

Fra og med 6. klasse skal børnene med til samtalerne, og i 1.-5. klasse kan børnene deltage efter aftale med klasselæreren.

Tilmelding til samtalerne sker via ForældreIntra, hvor klasselæreren lægger de tilgængelige tider ind under ”Samtaler”.