Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Kostpolitik

Eleverne i 0. – 6. klasse har en alder, hvor de såvel i skoleliv som i fritidsliv fortsat er/bør være meget fysisk aktive. Masser af fysisk aktivitet er en rigtig god forudsætning for at lære. Men fysisk aktivitet og læring kræver energi, og hér spiller kosten en væsentlig rolle.

Vi ønsker ikke at have en restriktiv og begrænsende kostpolitik. Men som skole og med det direkte ansvar for undervisningen, er vi naturligvis optaget af, at elevernes læringspotentiale udnyttes mest muligt, hvorfor vi har et naturligt fokus på at hver elev har det bedste udgangspunkt for sin egen læring. Vi vil arbejde for – i samarbejde med jer – at fokus på sundhed ikke har øjeblikskarakter, men grundfæstes i elevernes holdninger og handlekompetencer, som bliver en implementeret del af deres egen hverdag.

Overordnede mål:

 • fortsat at skabe sunde kostvaner hos børn og unge i mellemtrinsalderen med henblik på at opnå fysisk, psykisk, social sundhed og velvære
 • at fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen
 • at forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt
 • at give eleverne viden til at træffe sunde valg
 • at børnene medbringer sunde madpakker

Forældrene opfordres til, at:

 • eleverne har spist morgenmad hjemmefra
 • eleverne har et passende sundt mellemmåltid med til 10-pausen, så der ikke skal køres kun på morgenmaden frem til frokost.
 • eleverne medbringer en sund madpakke
 • overveje om der ind imellem ikke også kan hygges med sunde ting/snacks når/hvis barnet medbringer noget til klassen ved fødselsdage etc. Men lidt kage og sukker skal der også være plads til ind imellem 😉

Eleverne opfordres til, at:

 • træffe sunde valg i forhold til mellemmåltider og madpakker.
 • at få rørt sig godt i frikvartererne.

Skolens tiltag:

 • at sikre, at børnene kan få frisk mælk til frokost og i øvrigt har adgang til koldt, rent drikkevand og køleskab til madpakkerne.
 • at der er afsat tid til spisning, hvor der er en lærer er tilstede, således der fastholdes en kultur for godt samvær om en god og rolig spisesituation for børnene.
 • at børnene får rørt sig godt i frikvarterne.
 • stimulere til sund kost og aktiv fysisk bevægelse, både i den daglige undervisning, ikke mindst i hjemkundskab og idræt samt bevægelse i undervisningen og ved fælles projekter; dage som f.eks. motionsdagen, skemafrie perioder mv.