Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold
Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Venteliste og optagelse

OPSKRIVNING PÅ VENTELISTEN

Det er en god idé at skrive dit barn på ventelisten i god tid, da der er ventelister til de fleste klasser. Alle vores kommende elever og deres forældre kommer til optagelsessamtale på skolen. Her taler vi om de forventninger vi har til eleven og forældrene, samt hvad I kan forvente af skolen.

Du skriver dit barn på ventelisten ved at udfylde formularen længere nede på siden og sende den til os. Husk at udfylde det fulde cpr. nr. for både børn og forældre, da vi ikke kan skrive et barn uden cpr. nr. på ventelisten. Når vi har registreret dit barn på ventelisten, sender vi en bekræftelse pr. mail og vi kontakter dig, når vi har en plads til dit barn.

Hvis man tilbydes en plads og ikke ønsker at benytte den, bliver man slettet fra ventelisten, da vi kun ønsker aktive ansøgere på ventelisten.

Det er gratis at skrive sig på ventelisten, men i forbindelse med endelig optagelse opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,00, der ikke betales tilbage.

OPTAGELSESSAMTALE
Alle børn, der skal starte på skolen inviteres til en optagelsessamtale. Til samtalen afstemmes forventningerne, så både elever, forældre og skolen ved, hvad de kan forvente.

Deltagerne til optagelsessamtalerne er:

  1. Eleven – dette er den vigtigste person
  2. En eller begge forældre
  3. Skoleleder eller afdelingsleder for årgangen

Prøvedage
Eleven tilbydes tre prøvedage, som kan forlænges, hvis skolen finder det nødvendigt. Efter prøvedagene taler skolelederen med klassens lærere og kontakter derefter forældrene pr. telefon for at informere om det videre forløb.