Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Støttecenter

Støttecentret har to funktionslærere, der henholdsvis tager sig af den sociale/psykologiske del og af den faglige/pædagogiske del.

I samarbejde med skolelederen har funktionslærerne det daglige ansvar for støttecentret.

Siden skoleåret 2012/13 har der været tilknyttet otte speciallærere, to skolepsykologer og en tale-/hørelærer.

Ved behov for støtte, tilbyder skolen vejledning og indsats samt supplerende danskundervisning for tosprogede elever.

Endvidere tilbyder støttecenteret indsats i forbindelse med adfærds- og trivselsproblemer.

Tilbuddene gives til alle elever uanset hjemkommune.

Det vurderes successivt, i et nært samarbejde med forældre, psykolog, tale-/hørelærer eller andre konsulenter, om elevens vanskeligheder skal udredes yderligere.

Indstilling foregår på indstillingsmøde, hvor forældre, PPR, klasselærer, afdelingsleder og funktionslærer deltager.